Lębork24

Wiadomości > Biznes > Rozwijamy Przemysł 4.0

Rozwijamy Przemysł 4.0

wyświetlony 895 razy
Change text size Save as PDF RSS

Na Pomorzu wkrótce powstanie Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości. Jest to partnerska inicjatywa, której celem jest rozwój programu Przemysł 4.0 i promowanie wykorzystania nowych technologii przez polskie przedsiębiorstwa.

11 maja 2018 r. w Koszalinie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym podpisała umowę o współpracy z Politechniką Koszalińską, Miastem Koszalin oraz Parkiem Technologicznym z Koszalina. Następnym krokiem będzie określenie ram współdziałania w dążeniu do wykorzystania wzajemnie uzupełniających się zasobów i kompetencji celem wsparcia przedsiębiorstw w regionie w procesie transformacji cyfrowej. Obszarem działania Centrum jest Pomorze Środkowe ze szczególnym uwzględnieniem powiatów objętych zasięgiem Słupskiej SSE.

W tym samym czasie nasz region wizytował Pan Andrzej Soldaty, lider projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Andrzej Soldaty w 2016r. utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0”. Jest to ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego. Podczas wizyty na Pomorzu Środkowym Pan Soldaty odwiedził firmy ze Słupskiej SSE: Q4Glass w Koszalinie i Kronospan w Szczecinku, pracownie i laboratoria Politechniki Koszalińskiej, w tym Centrum Druku 3D oraz Pracownię Automatyki Robotyki i Systemów Wizyjnych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

CKPP będzie pełnić rolę ośrodka szkolenia i przekazywania praktycznej wiedzy przedsiębiorcom o dostępnych technologiach, współtworzeniu z partnerami demonstracyjnych stanowisk technologicznych oraz ich udostępnianie przedsiębiorcom do celów poznawczych, testowych i produkcyjnych. Demonstracyjne stanowiska technologiczne Centrum tworzone będą w pierwszej kolejności w trzech ośrodkach: Koszalinie, Słupsku i w Szczecinku. 

Jako partner w Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca od 1997 Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i od 2012 roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym wnosi dostęp do narzędzi jakimi jest Słupska SSE i SIT. Działania PARR S.A. wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu, akcelerację Start-Upów, upowszechnianie nowoczesnych technologii i innowacji, promocję szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz wspieraniu rynku pracy. Najnowszy projekt firmy to Specjalistyczne Usługi Doradcze w ramach którego świadczone będą nowoczesne usługi z wykorzystaniem drukarek 3D, dronów i termowizji. W szerokim wachlarzu usług pojawią się m.in. skanowanie 3D, szybkie prototypowanie, inżynieria odwrotna, pomiary termowizyjne, specjalistyczne usługi doradcze w zakresie instalacji fotowoltaicznych, ale również zarządzania strategicznego, optymalizacji procesów produkcyjnych, ochrony praw własności i innych.

red

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24