Lębork24

Wiadomości > Biznes > Mali odkrywcy ruszają w świat...

Mali odkrywcy ruszają w świat - podnieśmy jakość ich edukacji

wyświetlony 6651 razy
Change text size Save as PDF RSS

„Mali odkrywcy ruszają w świat”, to projekt realizowany od 1 stycznia do  31 grudnia 2011 roku. Jego celem jest  zwiększenie jakości usług edukacyjnych przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i jego filii w Lubowidzu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe dla dzieci w grupie 5-latków

Mały Odkrywca to Program Nauki Czytania i Rozwoju Intelektu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt przyczyni się do:

1. Zwiększenia wiedzy i umiejętności 3 nauczycieli w zakresie programu Mały Odkrywca

2. Wyrównania  szans edukacyjnych 40 dzieci w grupie 5-latków uczęszczających do przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i jego filii w Lubowidzu, w stosunku do poziomu wychowania przedszkolnego dzieci mieszkających w mieście poprzez organizację zajęć „Mały Odkrywca” (w zakresie ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie)

3. Zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych między dziećmi z miasta a dziećmi ze wsi

4. Zwiększenia roli ojców w procesie edukacyjnym dzieci

Projekt Mali odkrywcy ruszają w świat - podnieśmy jakość ich edukacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na wsi, to projekt realizowany od 1 stycznia do  31 grudnia 2011 roku, którego celem jest  zwiększenie jakości usług edukacyjnych przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i jego filii w Lubowidzu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

 Projekt przyczyni się do:

1. Wyrównania szans edukacyjnych 46 dzieci w grupie 4-latków uczęszczających do przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i jego filii w Lubowidzu, w stosunku do poziomu wychowania przedszkolnego dzieci mieszkających w mieściepoprzez organizację zajęć „Magic English”(w zakresie nauki języka angielskiego)

2. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między dziećmi z miasta a dziećmi ze wsi

3. Zwiększenie roli ojców w procesie edukacji ich dzieci

Magic English jest autorskim programem nauki języka angielskiego i rozwoju zdolności językowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Projekt „Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na wsi" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Marcin Ramczyk

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24