Lębork24

Wiadomości > Sport > I Wojewódzki Turniej o Puchar...

I Wojewódzki Turniej o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN

wyświetlony 440 razy
Change text size Save as PDF RSS

I Wojewódzki Turniej o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN i Puchar Prezesa Pomorskiego Zrzeszenia LZS Linia, 3 lutego 2018 r. godz. 9.00

1. ORGANIZATOR
Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini
Gminny Dom Kultury w Lini
Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Lini
Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku
Pomorski ZPN w Gdańsku

2. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się na hali sportowej w Lini 3 lutego 2018 r. godz. 9.00., w kategorii 2004 i młodsi.  Planowany udział max 12 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń (gok@gminalinia.com.pl lub 508-738-161 / 530-366-939) – WPISOWE: 150 zł prosimy przekazać na konto GDK w Lini do 25.01.2018 r. - Bank Spółdzielczy w Sierakowicach o/Linia 85832400010011719920000010 z dopiskiem Wojewódzki Turniej Juniorów.

3. PRZEPISY GRY.
Drużyny grają w składach bramkarz + 4 zawodników w polu + 5 rezerwowych. System gry i długość meczy uzależniona będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Wszystkie zespoły muszą posiadać jednolite stroje sportowe. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w GDK do dnia 25 stycznia 2018 r. na adres – gok@gminalinia.com.pl

4. NAGRODY
Każda z drużyn otrzyma pamiątkowy puchar i dyplom.  Ponadto komplety medali i sprzęt sportowy dla najlepszych 3 drużyn turnieju. Wyróżnieni zostaną także  najlepszy zawodnik, król strzelców oraz bramkarz. Organizatorzy przygotowali nagrody niespodzianki.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek dla wszystkich uczestników i opiekunów zawodów. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku oraz informacji z turnieju na portalach społecznościowych i stornach internetowych prowadzonych przez organizatorów oraz w prasie i mediach. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Prezes GS LZS Linia Jan Trofimowicz

0 komentarzy:

strony www Lębork
POD NASZYM PATRONATEM: I Festiwal Smaków FOOD Trucków (Lębork, pl. Pokoju, 21-22 kwietnia godz. 12-21), Wybory Małej Miss gm. Cewice (Dom Kultury w Maszewie Lęborskim, 21 kwietnia godz. 17), IX Ogólnoposki Festiwal Tańca (Lębork, ul. Piotra Skargi, hala widowiskowa, 27 kwietnia, godz. 10) Przedmajówkowy koncert popowo rockowy (Cewice, Gminne Centrum Kultury, 29 kwietnia godz. 18)