Lębork24

Wiadomości > Wydarzenia > S6 można budować, decyzja...

S6 można budować, decyzja środowiskowa utrzymana

wyświetlony 4072 razy
Change text size Save as PDF RSS

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska utrzymała w mocy decyzję środowiskową na trasę S6 na odcinku od Trójmiasta do Lęborka. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Gdańsku chciałby poinformować, że 4 stycznia 2016 r. decyzja środowiskowa dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta w wariancie II-A2 stała się ostateczna.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w tej sprawie, po rozpatrzeniu 27 odwołań wniesionych przez  strony postępowania. Oznacza to, że Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może bez przeszkód budować drogę S6 w wariancie II-A2.

Planowana droga S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta poddana ocenie środowiskowej ma parametry ma ok. 64 km długości, jest drogą dwujezdniową czteropasmową, z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu do każdej głównej jezdni drogowej. Przebiegać będzie przez następujące obszary chronione: Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka, OChK Pradoliny Redy Łeby oraz otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przetnie też korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym KPn-20B Kaszubski Północny oraz korytarze ekologiczne znaczenia lokalnego przebiegające przez ww. obszary chronionego krajobrazu.

W ramach przedsięwzięcia, w celu ograniczenia oddziaływania drogi S6 na środowisko, w tym na powyższe obszary chronione, zaplanowano szereg urządzeń ochrony środowiska, w celu:

  1. ochrony zwierząt przed możliwością kolizji z pojazdami, zapewnienie ich swobodnej migracji oraz skuteczne zniwelowanie niekorzystnego wpływu drogi na korytarze ekologiczne planuje się wykonanie:
  • 8 przejść dla dużych zwierząt,
  • 9 przejść dla średnich zwierząt,
  • 36 przejść dla małych zwierząt,
  • 66 przejść dla płazów,
  • obustronne ogrodzenie drogi o wysokości minimum 2,2 m;
  1. zminimalizowania kolizji hiropterofauny z drogą poprzez podwyższenie pułapu jej przelotów i ograniczenie śmiertelności, w miejscach lokalnych migracji nietoperzy planuje się wykonać ekrany o wysokości co najmniej 4,5 m;
  2. ochrony przeciwhałasowej planuje się wykonać 134 ekrany akustyczne;
  3. ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczonymi spływami wód opadowych planuje się zastosować system urządzeń oczyszczających w postaci: przydrożnych rowów trawiastych, osadników, zbiorników retencyjnych, separatorów oraz zastawek awaryjnych.

Ponadto dla zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz wzdłuż drogi ekspresowej S6, na 82 odcinkach planuje się nasadzenia zieleni o łącznej długości ok. 30 km. Planowane pasy zieleni stanowić będą również ochronę przed hałasem oraz rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń do powietrza.

Przetargi na budowę S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta jeszcze nie rozstrzygnięte.

Do dnia 16 listopada 2015 br. mogły się zgłaszać podmioty zainteresowane wzięciem udziału w przetargu ograniczonym na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnych odcinków drogi S6 tzw. Trasy Kaszubskiej. Łącznie ma powstać ok. 65 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Leśnic położonych na zachód Lęborka do węzła Gdynia Wielki Kack na Obwodnicy Trójmiasta. Cała trasa została podzielona na dwa przetargi po dwa zadania w każdym.

Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, a przystąpiło do niego - zależnie od zadania - od 20 do 22 firm i konsorcjów.

4 komentarzy:
Ponadnormatywny pisze:
21:12 15.01.2016 r.

Nowa droga powinna być stosunkowo najkrótsza ,ażeby w miarę krótkiego czasu dojechać do Gdańska ,a ta projektowana przez Jakieś Kaczkowo potrzebna jest jak świni siodło. Po co po drodze jakieś Boże Pole, lepsze byłoby Luzino.

spojrz_w_mapy pisze:
11:01 16.01.2016 r.

będą oba węzły

Ponadnormatywny pisze:
13:25 16.01.2016 r.

Dobrze spojrzałem i nadal twierdzę ,że korzystniejsze byłoby bezpośrednio z Lęborka jechać na Szemud bokiem zostawiać Luzino ,a nie przecinać za Lęborkiem S-6 odwiedzać pipidówki nabijać kilometry i w Bożym Polu drugi raz przecinać S-6. Moim zdaniem chory pomysł inni maja prawo mieć inne zdanie,ale zasada powinno być ,że drogi szybkiego ruchu powinny być tak projektowane ażeby były w miarę możliwości jak najkrótsze.

gość pisze:
10:57 18.01.2016 r.

Do Autora: nie dwujezdniowa czteropasmowa tylko dwujezdniowa dwupasmowa z rezerwą pod trzeci pas. Czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu


Dzisiaj jest:
Tuesday, 16 July 2019 r.
Imieniny:
Mariki, Benity, Dzierżysława
strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24