Lębork24

Wiadomości > Kultura > III Edycja konkursu...

III Edycja konkursu plastycznego "Powiat Lęborski - moja mała ojczyzna"

wyświetlony 5705 razy
Change text size Save as PDF RSS

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do składania prac w konkursie plastycznym pn. „Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna” organizowanym przez Powiat Lęborski.

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopieczni placówek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu lęborskiego, za pośrednictwem przedszkoli, szkół, placówek oświatowych lub placówek kulturalnych, do których uczęszczają.

Cele konkursu:
- motywowanie dzieci i młodzieży do wzbogacania wiedzy o powiecie lęborskim przy jednoczesnym wykorzystaniu współczesnych możliwości techniki;
- zachęcenie uczestników do poznania historii i geografii powiatu lęborskiego;
- promocja działań Starostwa Powiatowego w Lęborku;
- zachęcenie uczestników konkursu do zapoznania się z informacjami o herbie Powiatu Lęborskiego;
- wykorzystanie informacji z Internetu, książek, folderów, zdjęć dotyczących regionu; (materiały z publikacji książkowych, internetowych itp. muszą być wykorzystane zgodnie z obowiązującym prawem autorskim).

Tematyka prac w pięciu kategoriach wiekowych – zgodnie z załączonym plakatem i regulaminem.

Finał konkursu zakończony zostanie wystawą pokonkursową w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Najlepsze prace udostępnione zostaną na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego.

Autorzy prac zobowiązani są do dostarczenia wraz z pracami pisemnej zgody rodziców (osoby niepełnoletnie) lub własnej (osoby pełnoletnie) na nieodpłatne opublikowanie prac - wykorzystanie w formie artykułu prasowego, publikacji w Internecie lub wydawnictwa pokonkursowego.

Terminy i adresy:

1. Prace plastyczne należy składać w Starostwie Powiatowym w Lęborku – Referat Programów Pomocowych pokój 213 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2014 r. godz. 15.00.

2. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród wraz z wernisażem wystawy nagrodzonych prac odbędzie się w czerwcu 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnej dacie i godzinie ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów i nagród.

red

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24