Lębork24

Wiadomości > Kultura > Dziecięcy „Niebieski Skarb”

Dziecięcy „Niebieski Skarb”

wyświetlony 6778 razy
Change text size Save as PDF RSS

Od kilku miesięcy działa w Lęborku Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. Aż 40 osób spotkało się 12 czerwca br. na zebraniu założycielskim. Byli to rodzice dzieci, terapeuci i pedagodzy.

- Największą grupę w stowarzyszeniu stanowią rodzice chorych dzieci, które aktualnie są w wieku szkolnym – mówi Agnieszka Pujsza-Pomorska. -  Z czasem te dzieci pójdą lub nie do szkół średnich, potem staną się dorosłymi. Będziemy rosnąc razem z nimi i z czasem nasze działania poszerzą się pewnie o pomoc dorosłym osobom dotkniętym zaburzeniami autystycznymi. Impulsem do powstania naszego stowarzyszenia było spotkanie informacyjne o autyzmie 9 kwietnia tego roku, przygotowane przez gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Zaprezentowano wtedy między innymi projekt „Zrozumieć autyzm”, skierowany do rodziców i specjalistów z naszego województwa.

Okazało się, że spotkanie w auli Mechanika zgromadziło wielu zainteresowanych tym problemem. Przedstawiciel zarządu SPOA Leszek Bartoszewski zachęcał zebranych do zorganizowania się, na co grupa rodziców,  wyraziła wielką chęć wspólnego działania. Pod koniec kwietnia doszło do pierwszego spotkania rodziców i dalej potoczyło się już samo. Na pamiętnym czerwcowym spotkaniu założycielskim wybrano zarząd stowarzyszenia: prezesa - Agnieszkę Pujszę-Pomorską, wiceprezesa - Emilię Wolską, sekretarza – Ewę Krzemińską, skarbnika – Joannę Ćwik i na członka zarządu – Małgorzatę Krzyżaniak.

W swoim statucie stowarzyszeni zawarli sedno powołania „Niebieskiego Skarbu”, jego cele i zadania. Oczywiście podstawą zaistnienia jest pomoc osobom autystycznym z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi, w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, wychowania i wypoczynku, pomocy społecznej. Równie ważna jest pomoc ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji, koniecznych w sprawnej pomocy osobom z tą szczególną niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie założyło realizację swoich celów poprzez „inicjowanie i organizowanie terapii, wypoczynku, sportu, nauki, opieki oraz pracy dla osób z autyzmem i ich rodzin”. Fundusze na to będzie zdobywać nie tylko drogą zbiórek pieniężnych, pozyskiwaniem darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych form wsparcia, ale również poprzez prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na finansowanie określonych zadań.

W planie stowarzyszenie ma tworzenie i prowadzenie świetlic, ośrodków terapeutycznych, placówek opieki zdrowotnej, punktów konsultacyjnych.

- Jednym z pomysłów na działanie jest stworzenie biblioteczki z publikacjami o autyzmie, z których korzystać by mogli wszyscy chętni – dodaje pani prezes. –  A to dlatego, iż w naszym statucie ujęliśmy „gromadzenie i udostępnianie pomocy naukowych oraz środków technicznych do skutecznego prowadzenia terapii”, a także „popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie poprzez organizowanie konferencji, spotkań z terapeutami oraz specjalistami z dziedziny autyzmu, wydawanie poradników, informatorów i broszur dotyczących autyzmu”.

Kontakt z innymi stowarzyszeniami jest realizowany okazjonalnie. Jedną z takich okazji, w porozumieniu z Iskierką Nadziei, było spotkanie w Klubie Wodnym LOK nad Jeziorem Lubowidzkim w tym miesiącu.

- Zapraszamy do nas kolejne osoby, także spoza powiatu lęborskiego. Od października na regularne spotkania zapraszać do siebie będziemy specjalistów, lekarzy, terapeutów - mówi Ewa Krzemińska, sekretarz zarządu. - Nazwa naszego stowarzyszenia nawiązuje do Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, któremu przypisany jest właśnie kolor niebieski. Natomiast skarbem jest dla nas każde dziecko, które wymaga więcej zrozumienia, uwagi i miłości. Planujemy zorganizować w Lęborku wspomniany Dzień Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. Chcielibyśmy, aby lokalna społeczność włączyła się w te obchody, zrozumiała problemy osób autystycznych, dla których codzienne życie jest ogromnym wyzwaniem. Zauważamy także trudną sytuację dzieci autystycznych w szkołach. Ten problem wymaga szczególnej uwagi i z pewnością podejmiemy działania w tym obszarze.

Wg danych SPOA na Pomorzu jest już ok. 14 000 osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu i w tylu rodzinach istnieje ten problem. W Polsce ponad 350 000 osób cierpi na to zaburzenie neurologiczne. W Stanach Zjednoczonych 1 na 88 dzieci rodzi się z autyzmem, w Polsce mówi się o 1 na 100 dzieci.

- Jesteśmy pełni nadziei, optymizmu i wiary w to, co robimy. Takie stowarzyszenie na naszym terenie było bardzo potrzebne -“ mówi prezes  Pujsza-Pomorska. - Przy okazji bardzo dziękuję stowarzyszeniu „Iskierka Nadziei” za wielką pomoc w tych trudnych dla nas początkach. Z „Iskierką” współdzielimy lokal. Okazana nam życzliwość ogromnie pomogła w pierwszych tygodniach istnienia naszego „Niebieskiego Skarbu”. -  Dwa tygodnie temu byliśmy z grupą Iskierek Basi Gulgowskiej na regatach, a wcześniej 27 czerwca sami zorganizowaliśmy ognisko i zabawy w Stadninie w Runowie. W planach kolejne akcje integracyjne.

Stowarzyszenie ma swoje biuro w Lęborku w budynku ZWAR-u przy ul. Krzywoustego 1 pok. 215. Od 17 września rozpoczęło regularne dyżury i spotkania. Dyżury zaplanowano na każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.30-18. Z kolei w czwartki spotykać się będą członkowie stowarzyszenia. Można też kontaktować się pod adresem mailowym:  niebieskiskarb@wp.pl

Tekst i fot. Iw. Ptasińska

1 komentarzy:
szymon pisze:
18:17 09.12.2013 r.

fajny pomysł


strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24