Lębork24

Wiadomości > Wydarzenia > Policjantom życzymy mniej...

Policjantom życzymy mniej wpadek w 2013 roku

wyświetlony 5164 razy
Change text size Save as PDF RSS

W miniony piątek w sali audio-wizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność garnizonu lęborskiej policji. W odprawie uczestniczył pierwszy z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Marian Szlinger oraz zaproszony przez Komendanta Powiatowego, Starosta Lęborski – Wiktor Tyburski. W spotkaniu wzięło udział prawie 90 policjantów oraz pracownicy cywilni komendy. Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Partyka przedstawił największe osiągnięcia swojej jednostki na tle ubiegłych 5 lat oraz w porównał je z wynikami całego województwa. W wielu dziedzinach widoczna jest poprawa jednak zawsze pozostają płaszczyzny, w jakich należałoby dołożyć starań celem polepszenia. Podsumował zmiany strukturalne jednostki oraz omówił zamiany na najważniejszych stanowiskach w komendzie jakie spowodowane były m.in. odejściem ponad 10 f-szy i planowanymi na obecny rok kolejnymi odejściami na świadczenia emerytalne.

A oto najważniejsze zmiany personalne jakie zaszły w lęborskiej komendzie policji w ubiegłym roku:

-z dniem 31 grudnia 2012 r. zakończono działanie Posterunku Policji w Nowej Wsi Lęborskiej,

- od 1 stycznia 2013 r. Posterunek Policji w Cewicach składa się wyłączenie z policjantów pionu prewencji,

- utworzono nowe stanowisko z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendant, które objął asp. sztab. Krzysztof Kobielak,

- w Wydziale Kryminalnym utworzono dwa nowe zespoły: do spraw walki z przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu oraz do spraw walki z przestępczości przeciwko mieniu,

- utworzono nowe stanowisko II z-cy Naczelnika Wydziału Kryminalnego, które objął kom. Piotr Frączek 

Komendant omówił również plany na 2013 rok i założenia jakie zostaną wdrożone w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników. Przypomniał również policjantom, aby pamiętali, że są odpowiedzialni za dobry wizerunek policji, szczególnie w środowisku lokalnym.

Na koniec odprawy, podziękowania policjantom i pracownikom lęborskiego garnizonu, za wkład w poprawę bezpieczeństwa oraz uzyskane wyniki, złożył  z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Starosta Lęborski.

2 komentarzy:
. . . pisze:
21:22 24.01.2013 r.

A wam życzę więcej rzetelności i dokładności.. :)

Boleslaw pisze:
11:22 25.01.2013 r.

jp


strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24