Lębork24

Wiadomości > Wydarzenia > (nie)Nowe władze Koła...

(nie)Nowe władze Koła Przewodników PTTK w Lęborku

wyświetlony 6886 razy
Change text size Save as PDF RSS

Koło Przewodników PTTK w Lęborku przy Oddziale Regionalnym PTTK w Słupsku odbyło w minioną sobotę 24 listopada zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obecnych było 21 członków koła spośród 32 opłacających regularnie składki. Uczestniczył w nim Janusz Grabowski, sekretarz Zarządu Odziału Regionalnego PTTK  w Słupsku.

Ustępujący zarząd koła zdał sprawozdania z działalności w latach 2008-12 i rozliczył się z finansów. Poruszono sprawy zlotów przewodnickich, wycieczek szkoleniowych, oprowadzania różnego typu wycieczek nie tylko po ziemi lęborskiej. Na tym polu, tj. pilotowania i prowadzenia wycieczek turystyczno-krajoznawczych, lęborscy przewodnicy mają spore zasługi wobec społeczności swojego regionu.  W tym sezonie oprowadzili 349 wycieczek jednodniowych i 21 kilkudniowych, a społecznie 56. Najwięcej, bo 60, ma na koncie  Zbigniew Bąkowski, 50 – Stanisław Redzik, 46 – Wiesław Budkowski.

Janusz Grabowski ocenił pozytywnie pracę koła z zastrzeżeniem, że mało robi w kierunku uaktywnienia młodzieży.

- Niech powstaną w Lęborku Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne na wzór takich, jakie działają w różnych szkołach innych miast - zasugerował.

Poruszył też wnikliwiej temat wycieczek szkoleniowych, na co Stanisław Redzik zaproponował kolegom wycieczkę szlakiem dworków ziemi lęborskiej.

- Warto byłoby przy okazji opracować miniprzewodnik takiej trasy – stwierdził.

Tadeusz Salamon z kolei podpowiedział, iż jest możliwość bezpłatnego przeszkolenia przewodników po Słowińskim Parku Narodowym w porozumieniu z jego dyrektorką Katarzyną Woźniak.

- Wszyscy przewodnicy mają stosowne uprawnienia oprowadzania  po  SPN i regionie – wyjaśnił Grabowski, co nie znaczy, żeby z takich propozycji szkoleniowych rezygnować.

Wiadomo, że wiedzy nigdy dosyć.

Po dyskusji udzielono absolutorium ustępującym władzom koła. Prezes Przemysław Mikusiński zaproponował, by w nowo wybieranym zarządzie również zasiadło pięć osób, co przyjęto jednogłośnie. Przy jawnym zaś głosowaniu zrezygnowano z powołania komisji rewizyjnej.

W komisji skrutacyjnej pracowali sprawnie: Alina Szyjut, Małgorzata Staniszewska-Wronowska i Tadeusz Krawczyk.  Wybrano  cztery te same osoby do zarządu, które pracowały przez minione 4 lata : Przemysława Mikusińskiego, Jana Kiśluka, Ireneusza Krawca, Zbigniewa Bąkowskiego, a Romanę Białoskórską w miejsce ustępującej z funkcji sekretarza Małgorzaty Staniszewskiej Wronowskiej. Na stanowisko prezesa – ponownie Mikusińskiego. Po ukonstytuowaniu się skład zarządu wygląda następująco: dwaj zastępcy prezesa to  Kiśluk i Krawiec, skarbnik Bąkowski i Białoskórska jako sekretarz.

Jako delegatów na Zjazd Oddziału Regionalnego w Słupsku, który odbędzie się 8 marca 2013 r.,  wybrano Stanisława Redzika i Ireneusza Krawca. We wnioskach na zjazd ujęto  konieczność zgłoszenia kandydatury Mikusińskiego na członka zarządu oddziału PTTK w Słupsku. Także podjęcie sprawy współpracy z SPN. Problem ma być poruszony również na zjeździe regionu i krajowym, co zapewnił Grabowski.

Lęborskich przewodników czeka doniosłe zadanie w przyszłym roku, bo organizacja Ogólnopolskiego Rajdu Szlakami SPN 7-8 czerwca 2013. Ten temat zostanie szczegółowo omówiony na spotkaniu z okazji Światowego Dnia Turystyki 23 lutego 2013 r. Podobnie temat udziału młodych w oprowadzaniu wycieczek po mieście oraz braku hotelu turystycznego, na co zwrócił uwagę Kazimierz Duwe.

Budkowski przypomniał kolegom, iż oprowadzając wycieczki po Lęborku nie można ominąć zegara słonecznego między basztami 32 a 33. Ustawiła go młodzież z ZSO nr 1, bo to dar od kolegów z Niemiec, praca dyplomowa partnerskiej szkoły zawodowej Volkswagena w Emdem. W słoneczne dni pokazuje czas dokładnie.

Zebranie prowadził Ireneusz Krawiec, a sekretarzował Stanisław Redzik.

Tekst i fot. Iw.Ptasińska

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24